Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Kennisgroep levert checklist brandwerende coating op staal

3 maart 2017

De Kennisgroep Brandwerende Coating introduceert de ‘Checklist voor de private kwaliteitsborging van brandwerende coating op staalconstructies'.

De checklist komt op het moment dat het voorstel voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen door de Tweede Kamer is geaccepteerd en voor behandeling doorgaat naar de Eerste Kamer. Hiermee is een belangrijke stap gezet op weg naar invoering – vanaf 2018 – van een nieuw stelsel voor de toetsing van de kwaliteit van bouwprocessen en de gebouwde eindresultaten door private partijen. De nieuwe checklist anticipeert hierop met heldere en eenduidige richtsnoeren voor het beoordelen van de kwaliteit van brandwerende coatings op staalconstructies.

De aandachtspunten zijn ingedeeld naar de fasen die straks ook gelden binnen het stelsel van private kwaliteitsborging: ontwerp/engineering, applicatie, oplevering en ingebruikname. Hieraan voegt de checklist nog twee belangrijke eindfasen toe: inspectie en onderhoud, en eigendom en beheer. In een apart stroomschema zijn alle procesfasen overzichtelijk samengevat, met daarbij de verantwoordelijkheden en taken van de verschillende betrokken disciplines (van voorschrijver en ontwerper tot en met fabrikant, applicateur, eigenaar/beheerder en toetser).

Door deze opzet en invulling is de checklist geschikt voor opname in het toetsingsinstrumentarium voor private kwaliteitsborging. Uiteraard leent de uitgave zich ook voor gebruik binnen het huidige stelsel van publieke toetsing en in een eventueel duaal, publiek-/privaat stelsel als opmaat naar de private kwaliteitsborging vanaf 2018.

Met de checklist wil de Kennisgroep Brandwerende Coatings bijdragen aan een brede en verantwoorde toepassing van brandwerende coatings op staalconstructies. In de verschillende fasen van de toepassing levert de checklist de benodigde kennis voor alle betrokken partijen.

Deze ‘schakels in de keten’ zijn dan ook in de Kennisgroep vertegenwoordigd: OGOS (Opdrachtgeversoverleg Staalconserveren), VVVF (branchevereniging voor de Nederlandse verf en drukinktindustrie), ION (Vereniging Industrieel Oppervlaktebehandelend Nederland), Zinkinfo Benelux (branchevereniging voor thermisch-verzinkerijen), Koninklijke Onderhoud NL (organisatie voor ondernemers in vastgoedonderhoud en metaalconservering), BBN (Brandveilig Bouwen Nederland) en de kennisorganisatie Bouwen met Staal.

Als vervolg op de checklist wil de Kennisgroep een model-garantiecontract opstellen en publiceren. In dit model worden de garanties omschreven op uitgevoerde werkzaamheden in de verschillende toepassingsfasen en de posities daarbij van opdrachtgevers en opdrachtnemers.

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey