Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Netwerk voor kennis in FSE van constructies

1 februari 2016

Secure with Steel heet het Europese netwerk waarmee ArcelorMittal Europe ingenieursbureaus, brandveiligheidadviesbureaus en andere bedrijven en organisaties die zich (willen) toeleggen in Fire Safety Engineering van constructies verenigt.
Doel van het netwerk om via het uitwisselen van kennis tussen de leden de deskundigheid van deze leden op het gebied van Structural Fire Safety Engineering (SFSE) te vergroten en te verdiepen. Het achterliggende doel is een frequentere, meer grootschalige inzet in de projectpraktijk van de nog relatief jonge methodiek in het brandveilig ontwerpen en dimensioneren van (staal)constructies van gebouwen.

Het netwerk telt op dit moment zo’n 25 actieve leden in verschillende Europese landen. De kennistransitie tussen de leden wordt onder meer gestimuleerd via de Secure with Steel-jaarbijeenkomst. Tijdens deze meeting worden SFSE-cases en -projecten van leden geanalyseerd. Daarnaast organiseert ArcelorMittal Europe, als initiator van het netwerk, trainingen in het gebruik van ontwerp- en rekensoftware, zoals meerdaagse workshops met het rekenprogramma SAFIR. Daarnaast levert ArcelorMittal technisch advies en nieuws over bijvoorbeeld onderzoek, gewijzigde regelgeving, software-updates en brandproeven.

  • Foto: Anna van Bueren-toren, Den Haag. (Wiel Arets Architects). De onderste vijf lagen van dit 21-laagse gebouw vervullen publieke functies voor Leiden University College The Hague, daarboven tot aan de top op 70 m hoogte zijn 396 studentenappartementen ingevoegd. Via Fire Safety Engineering is aangetoond dat de vereiste 120 minuten brandwerendheid van de (hoofd)draagconstructie haalbaar is zonder brandwerende bescherming van de constructie, dankzij de verkozen sprinklers en reeds voorziene maatregelen aan metalstud-scheidingswanden en plafonds. Daartoe is rekening gehouden met verschillende reële scenario’s van ventilatie tijdens brand.
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey