Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Norm voor beheer, controle en onderhoud van brandmeldinstallaties herzien

27 mei 2015

Op 1 mei heeft het NEN de herziene versie uitgebracht van NEN 2654-1 ‘Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties – Deel 1: Brandmeldinstallaties’. Deze norm geeft de eisen en richtsnoeren voor zelfstandig werkende brandmeldinstallaties (BMI’s) in gebouwen. Bij deze installaties zijn apparatuur en bekabeling niet geïntegreerd met andere installaties. De norm is bedoeld voor brandmeldinstallaties ínclusief de aansturingen van de brandmeldcentrale naar de besturings- en doormeldapparatuur. NEN 2654-1 is ‘familie’ van NEN 2535. Hierin staan de eisen voor programmering, ontwerp, uitvoering, compatibiliteit en kwaliteit van brandmeldinstallaties. NEN 2535 dateert van 2009 (met een correctieblad uit 2010), een herziening is op handen.

De 2654-1:2015 is de opvolger van de uitgave van 2002. In de herziene versie zijn de definities van NEN 2535 verwijderd (mede vanwege de aanstaande aanpassing van deze norm). De taken van de beheerder zijn aangepast en de werkzaamheden die de beheerder uitbesteedt, zijn beter benoemd. De taken van het onderhoudsbedrijf zijn waar mogelijk omschreven als prestatie-eis. Een model-onderhoudsplan en een model-rapport voor periodieke controle door de beheerder zijn aan de norm toegevoegd. Ook nieuw zijn een richtlijn voor beheer, controle en onderhoud op afstand en een richtlijn voor het uitschakelen van (delen van) de brandmeldinstallatie.

Voor de eisen aan componenten van de installatie (zoals automatische rookmelders, akoestische en optische signaalgevers, brandmeldcentrale en doormeldapparatuur) verwijst NEN 2654-1, net als NEN 2535, naar EN 54 ‘Fire detection and fire alarm systems’. Deze serie Europese productnormen wordt op dit moment geschikt gemaakt voor toepassing in het kader van de Richtlijn Bouwproducten en de bijbehorende CE-markering. De NEN-commissie Brandmeldsystemen 351 086 – verantwoordelijk voor de herziene 2654-1 – fungeert bij de harmonisatie van de EN 54-serie als sparringpartner van CEN/TC 72 ‘Automatic fire detection systems’.

  • NEN 2654-1 kunt u inzien en bestellen in de NEN-Normshop.
  • Foto: Nusman Installatietechniek.
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey