Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Actua

Ontwerpmethode brandwerendheid staalplaat-betonvloeren online

20 maart 2013

Na de 17 buitenlandstalige edities is nu ook de Nederlandse versie van MACS+ gepubliceerd op www.macsfire.eu. MACS+ is een nieuwe, eenvoudige methode voor het ontwerpen en dimensioneren van staalplaat-betonvloeren met stalen liggers op brandwerendheid. De methode is ontwikkeld door CTICM, ArcelorMittal en Bouwen met Staal en bestaat uit een computerprogramma (EXE-bestand) dat gratis van de website is te downloaden. Bij de tool gaan een toelichting op de methode, een bijbehorende numerieke parameterstudie, een ontwerphandleiding en constructieve achtergrondinformatie. Al deze documenten zijn kosteloos als PDF van de site te halen.

Met MACS+ kan de ontwerper/adviseur snel en eenvoudig bepalen wat de eigen brandwerendheid is van een staalplaat-betonvloer met stalen liggers. Aansluitend wordt vastgesteld waar aanvullende brandwerendheidsvoorzieningen nodig zijn om – op een kostenefficiënte manier – het vereiste brandveiligheidsniveau te bereiken. De tool berekent de brandwerendheid van de vloer op grond van het gedrag van de géhele vloerconstructie tijdens een brand. Daarbij wordt rekening gehouden met membraanwerking bij brand: een stalen ligger gaat door opwarming aan de vloer hangen, waarna de vloer de krachten herverdeelt over naburige liggers. Dat dit verschijnsel optreedt, is aangetoond met verschillende brandproeven, zoals in Cardington en Metz. Verslagen van deze proeven zijn eveneens als PDF op www.macsfire.eu beschikbaar.

De methode is geschikt voor staalplaat-betonvloeren met standaard stalen liggers (bijvoorbeeld van I- en H-profielen), al of niet met sparingen in de lijven (zoals cellen- en honingraatliggers).