Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Actua

Brandveilig het nieuwe jaar in met webtool Brandwerende plaat en -mortel

7 januari 2015

Bouwen met Staal luidt het jaar 2015 brandveilig in met de tool Brandwerende platen en -mortel. Deze nieuwe webtool assisteert architecten, constructeurs en toetsers en toezichthouders bij brandweer en bouwtoezicht bij het verkennen, beoordelen en kiezen van plaat- en mortelproducten voor het brandwerend beschermen van staalconstructies van gebouwen.

De opzet en werking van Brandwerende platen en -mortel is afgekeken van de eerder gelanceerde webtools Brandwerende coatings en Stalen puien. De gebruiker vindt de geschikte plaat- of mortelproducten na selectie op onder meer type profiel van kolom of ligger, profielfactor, kritieke staaltemperatuur, brandwerendheidseis en toepassingsgebied (binnen, buiten, zichtwerk). De producten zijn uiteraard ook vindbaar op product- of leveranciersnaam.

Elk zoekresultaat bestaat uit een korte omschrijving van het product en downloadbare PDF-en van het test-/beoordelingsrapport (ETA, European Technical Assessment of overeenkomstig), CE-documenten (Conformiteitscertificaat (CPD) en Prestatieverklaring (DOP)) en productinformatie. In de beoordelingsrapporten zijn tevens de laagdiktetabellen opgenomen. Elke productopname wordt gecompleteerd met de contactgegevens van de leverancier.

Op dit moment bevat de tool producten van Fermacell, Saint-Gobain Gyproc Nederland en Promat. Deze en nog op te nemen producten zijn allemaal getest en beoordeeld volgens EN 13381-4 door een hiervoor geaccrediteerd instituut.
Producten die niet aan deze voorwaarde voldoen, komen tóch voor opname in aanmerking bij afgifte van een verklaring van een notified body (zoals Efectis) waaruit blijkt dat het product dan wel de rapporten zijn getoetst aan de criteria in EN 13381-4.

  • De tool Brandwerende platen en –mortel is snel te vinden op deze website via de eigen url óf via de button Tools BmS op de homepage. Onder deze knop zijn alle webtools en Excelsheets van Bouwen met Staal (BmS) voor het brandveilig ontwerpen en dimensioneren van staalconstructies bereikbaar.