Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Brandveiligheid van veestallen nader geregeld in NEN 6060 en 6079

27 juni 2017

Speciaal voor de brandveiligheid van (grote) veestallen, krijgen de NEN 6060 en NEN 6079 binnenkort nieuwe bijlagen.

Met de NEN 6060 is vast te stellen of een groot compartiment voldoet aan de functionele eisen in het Bouwbesluit 2012 voor het voorkomen van branduitbreiding. Dat gebeurt op grond van de berekende vuurlast en de toepassing van een maatregelpakket, zoals een sprinklerinstallatie of een rook- en warmteafvoersysteem. Bij deze norm, gepubliceerd in 2015, komt een bijlage J met een methode voor de brandveiligheid van grote brandcompartimenten van een ‘lichte industriefunctie voor het bedrijfsmatig houden van dieren’. De bijlage is uitsluitend van toepassing op nieuwbouw. Net als de NEN 6060 maakt de bijlage gebruik van het gelijkwaardigheidsbeginsel in het Bouwbesluit (artikel 1.3).

NEN 6079 dateert van vorig jaar en geeft de bepalingsmethode voor grote compartimenten aan de hand van realistische brandscenario’s en met inzet van fysische modellen. Deze norm krijgt twee bijlagen: I en J. Bijlage I biedt de eigenlijke bepalingsmethode voor veestallen. Bijlage J levert de bijbehorende achtergrondinformatie, waaronder het schademodel, de uitgangspunten van de referentiestallen en voorbeelden van de werking van de bepalingsmethode.

Bij samenstelling van de bijlagen zijn de resultaten meegewogen van het ‘Onderzoek naar brandveiligheid voor dieren in veestallen – Knelpunten en verbetermogelijkheden’. Hierbij zijn Wageningen UR Livestock Research en het Instituut Fysieke Veiligheid nagegaan hoe ’t staat met de naleving van de brandveiligheidseisen voor stallen. Het onderzoeksrapport met aanbevelingen voor verbetering van de regelgeving is in november 2012 verschenen. Naast deze studie zijn ook de brandweerstatistieken van Brandweer Nederland geraadpleegd.

De bijlagen wordt gepubliceerd als wijzigingsblad op de bestaande normen. Maar eerst kunnen belanghebbenden hun op- en aanmerkingen op het ontwerp indienen via www.normontwerpen.nen.nl. Het commentaar dient uiterlijk 1 september a.s. binnen te zijn bij het NEN.

  • Voor inhoudelijke informatie: Marc Mergeay, Consultant Bouw & Installaties, tel. (015) 2 690 367 of e-mail bi@nen.nl.
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey