Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Monteur Expert Brandveiligheid Register

24 juni 2015

'Natuurlijk gebruik je voor de brandveiligheid van constructies beproefde kwaliteitsproducten. Maar wat als de montage, de toepassing in de praktijk, onoordeelkundig verloopt? Dan laat de brandveiligheid van je constructie als geheel uiteindelijk toch nog te wensen over.' Zo ‘integraal’ moet Joris Witlox gedacht hebben toen hij het initiatief nam tot het Monteur Expert Brandveiligheid Register. Het MEB-register is ondergebracht bij de Stichting Register Montage Expert Brandveiligheid (MEB) dat sinds 30 april 2015 operationeel is. Met het register wil de stichting de kwaliteit en deskundigheid van de montage van brandwerende producten, zoals brandwerende doorvoeringen, plaatmateriaal en mortel, bevorderen en beschermen.

Monteurs, zelfstandig werkend of in loondienst, kunnen zich inschrijven in het register mits ze voldoen aan de kennis- en ervaringscriteria van de stichting. Kandidaten dienen aan te tonen dat ze een afdoende theoretische en praktische opleiding hebben genoten én minimaal één jaar voor ten minste 50% werkzaam zijn in het vakgebied. Daarnaast moeten ze bereid zijn hun werk te laten beoordelen door onafhankelijke controleurs.

De deelnamecriteria worden voortdurend gewogen en desgewenst aangepast in overleg met branche-/belangenorganisaties van onder meer producenten, brandweer, verzekeraars, gebouweigenaren en opleidingsinstituten. Wie aan de criteria voldoet, mag de titel ‘MEB’ achter de naam voegen.

Om de deskundigheid van de geregistreerde monteurs op peil te houden en verder te verbeteren, organiseert de stichting diverse (bij)scholingsactiviteiten. Ook onderzoekt de stichting de kwaliteit van het bestaande educatie-aanbod op het gebied van brandveiligheid en draagt graag bij aan het formuleren van minimale opleidingseisen. Opleidingen die de stichting goedkeurt, brengen zowel de theorie als de praktijk van brandveilig monteren over het voetlicht: van normen en richtlijnen tot en met lezen van testrapporten en bouwtekeningen.

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey