Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Via PAC naar RAC: verificatiemethode voor branddoormelding

7 december 2012

VEBON, de vereniging van leveranciers van (brand)veiligheidsproducten, heeft samen het Verbond van Verzekeraars en Brandweer Nederland het protocol ‘Automatische Branddoormelding, via PAC naar RAC’ gepubliceerd. Dit protocol laat weten wanneer en onder welke voorwaarden een brandmelding, afkomstig van een brandmeldinstallatie, écht en correct is.
Het protocol komt als geroepen. Met het Bouwbesluit 2012 is doormelding naar de Regionale Alarm Centrale (RAC) nog uitsluitend verplicht voor gebouwen met bepaalde functies, zoals zorggebouwen. Voor de meeste gebouwen is de aansluiting op het RAC nu vrijwillig. De doormeldingen zullen meer en meer verlopen via particuliere alarmcentrales (PAC). Dit geeft groter risico op nodeloze meldingen en onnodige uitrukken.
Het protocol gaat dit risico te lijf door helder te omschrijven waaraan een brandmelding, binnengekomen bij een PAC, moet voldoen vóór doormelding aan de RAC. Aan de hand van deze voorwaarden is met grote zekerheid vast te stellen of de brandmelding echt is. De beslissingsmatrix in het protocol laat ‘in één oogopslag’ zien wanneer een brandmelding direct door een PAC aan de RAC mag worden doorgemeld.

• Het Protocol is als PDF kosteloos te downloaden van www.vebon.org

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey