Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Richtlijn voor metalen ophangconstructies in overdekte zwembaden onder de loep

15 november 2016

NEN is 1 oktober jl. gestart met de evaluatie van NPR 9200 ‘Metalen ophangconstructies en bevestigingsmiddelen in overdekte zwembaden’. Bij de publicatie in december 2015 was al aangekondigd dat deze praktijkrichtlijn na ongeveer een jaar zou worden geëvalueerd. Bij de evaluatie wordt nagegaan of herziening van de NPR nodig is. Voor inspecties zou de NPR ook tot norm kunnen worden herschreven.

NPR 9200 is van toepassing op alle ophangconstructies en bevestigingsmiddelen in overdekte zwembaden. Ze bevinden zich per definitie in een agressief milieu. De aanwezigheid van vocht, hoge temperaturen, chlorides en desinfecteerbijproducten in bepaalde ruimtes alsook de temperatuurschommelingen tasten ophangconstructies en bevestigingsmiddelen aan. Hierdoor is het risico op bezwijken van de ophangconstructies en bevestigingsmiddelen groot. Gevaarlijke situaties kunnen vooral ontstaan bij toepassing van niet-resistent roestvast staal.

Vanwege het risico is het Bouwbesluit al aangepast. Sinds 1 juli van dit jaar geldt voor alle zwembaden een inspectie-/registratieplicht. Als niet-resistent RVS wordt aangetroffen, is vervanging vereist. Inspectie en vervanging moeten zijn uiterlijk 1 januari 2017 zijn uitgevoerd.

Met de verplichte inspectie en registratie van gebruikte materialen is voor bestaande zwembaden de problematiek, en dan met name van het gebruik van niet-resistent RVS op ‘risicovolle gebieden’ in kaart gebracht en allicht opgelost.

Toch behoudt NPR 9200 zijn nut voor het verbouwen of nieuwbouw van zwembaden. De norm geeft immers richting aan de toepassing van metalen ophangconstructies en bevestigingsmiddelen. Daarom is inbreng van de belanghebbende partijen bij de evaluatie belangrijk. Dat zijn in wezen alle schakels in de bouwketen: van opdrachtgever en ontwerper tot aannemer, installateur en de eigenaar en beheerder van het zwembad. De NPR is toepasbaar op ‘gewone’, overdekte zwembaden, maar ook op de doorgaans kleinere, overdekte baden in bijvoorbeeld hotels, ziekenhuizen en pretparken.

De evaluatie verloopt via www.normontwerp.nen.nl. Door in te loggen is het mogelijk commentaar te geven op NPR 9200.

  • Info: NEN Klantenservice, telefoon (015) 2 690 391 of e-mail klantenservice@nen.nl
  • Foto: zwembad De Schelp, Bergen op Zoom (Zwarts & Jansma Architecten / Jan Brouwer Associates).
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey