Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Actua

Essentiële bouwkundige controlepunten, nu mét ‘Brandwerende constructies’

19 november 2014

Tijdens de studiedag ‘Aantoonbare brandveiligheid’ van 13 november jl. heeft Brandveilig Bouwen Nederland de nieuwe editie gepresenteerd van De essentiële bouwkundige controlepunten. Sinds de eerste uitgave in 2005 wordt deze publicatie elk jaar aangepast aan nieuwe of herziene normen en richtlijnen en voorzien van verse kennis en inzichten in concepten, producten en toepassingen. De editie 2014/2015 is tot stand gekomen in samenwerking met Brandweer Nederland en de Vereniging Bouw & Woningtoezicht Nederland.

Voor de diverse betrokkenen bij de brandveiligheid van gebouwen – van eigenaren en beheerders tot en met ontwerpers, bouwers en toetsers – biedt de publicatie wederom nuttige, ‘hands on’ informatie voor een verantwoorde keuze en toepassing van industriële branddeuren, voetgangersdeuren, brandschermen, brandwerende isolatiematerialen, doorvoeringen en het brandwerend impregneren van hout- en plaatmateriaal. Nieuw is hoofdstuk 7 ‘Brandwerende constructies’. Hierin worden eerst de regels en normen voor het bepalen van de brandwerendheid van constructies op een rij gezet. Daarna wordt ingezoomd op de brandwerendheid van de drie veelvoorkomende typen (draag)constructies van gebouwen: hout, beton en staal.

De staalparagraaf is gewijd aan de inzet van brandwerende plaat, spuitpleisters en coatings voor het (extra) beschermen van staalconstructies tegen brand. Het geeft de elementaire richtsnoeren voor de keuze van producten (vrijwillige CE-markering óf ETA, geldige normen, blootstellingscondities en verwachte belastingen), de controle van de conditie (geschiktheid) van de staalconstructie (toepassingsgebied, ondergrond, zichtwerk/geen zichtwerk) en het berekenen van de benodigde laagdikte. Afsluitend volgen de meer specifieke aandachtspunten per producttype (spuitpleister, plaat, coatings). In geval van brandwerende coatings wordt ook doorverwezen naar de kwaliteitsrichtlijn Applicatie Brandwerende Coatings van Bouwen met Staal.

  • ‘De essentiële bouwkundige controlepunten’ is als gratis PDF te downloaden van www.bbn.nu