Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Kleine blusmiddelen: effectief, maar niet altijd paraat

19 december 2014

Met draagbare blussers en brandslanghaspels worden beginnende branden effectief geblust. Dat blijkt uit recent onderzoek van Vebon naar inzet en onderhoud van kleine blusmiddelen. Ook het rendement van het gebruik van kleine blusmiddelen is hoog, zoals bij eerdere studies al naar voren kwam. De zichtbaarheid en bereikbaarheid en het onderhoud van kleine blusmiddelen laten echter vaak nog te wensen over. Louter de toestellen in huis hebben, is onvoldoende, vindt Vebon, ze moeten altijd gebruiksklaar zijn. Periodieke inspectie en onderhoud zijn daarbij onmisbaar. Daarnaast is jaarlijks bij zo’n 15% van alle kleine blusmiddelen een extra reparatie noodzakelijk, zo wijst het onderzoek uit. Dit komt doorgaans door invloeden van buitenaf, zoals verkeerd beheer of vandalisme. De inzetbaarheid van kleine blusmiddelen verdient verbetering, aldus Vebon, en ze verwijst daarbij naar de vernieuwde Brandregresregeling die sinds 1 januari 2014 van kracht is voor de zakelijke markt. Volgens deze regeling mogen verzekeraars de schade door brand of andere calamiteiten volledig verhalen op de veroorzaker, in geval van ‘verwijdbaar onzorgvuldig handelen’, bijvoorbeeld door gebruik van gebrekkige voorzieningen of achterstallig onderhoud.

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey