Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

 
           

Norm biedt uitzicht op grotere brandcompartimenten

           

24 oktober 2013

Begin deze maand is het ontwerp van de NEN 6060 ‘Brandveiligheid van grote brandcompartimenten’ wereldkundig gemaakt. De nieuwe norm levert in het kader van artikel 1.3 van het Bouwbesluit 2012 enkele maatregelpakketten die – onder voorwaarden – brandcompartimenten mogelijk maken die groter zijn dan de wettelijke maxima. Standaard mag een brandcompartiment volgens het Bouwbesluit 2012 niet groter zijn dan 1.000 m2. Voor industriefuncties ligt de grens bij 2.500 m2 (voor nieuwbouw) en 3.000 m2 (voor bestaande bouw).

Bij zowel nieuwbouw als bestaande bouw kan toepassing van de nieuwe NEN 6060 leiden tot grotere brandcompartimenten, terwijl dan nog steeds wordt voldaan aan de functionele eisen voor vluchten bij brand (vluchtwegen) en het beperken van uitbreiding van brand (wbdbo). De NEN 6060 is goeddeels een directe integratie van het bestaande reken- en beslismodel Beheersbaarheid van Brand uit 2007 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de Handreiking grote brandcompartimenten van VROM uit 2007. Toch zijn in de norm – vooral vergeleken met de methode Beheersbaarheid van Brand – enkele belangrijke verbeteringen doorgevoerd.

De norm is óók toepasbaar bij bestaande bouw en staat hierbij een hogere vuurlast toe. Dit verruimt de indelings-en gebruiksopties van bestaande gebouwen. In de bepaling van de weerstand tegen brandoverslag (wbo) wordt nu meer waarde toegekend aan afstand tussen gebouwen. In veel gevallen is een kleinere afstand tussen gebouwen en tussen een gebouw en de perceelgrens mogelijk zónder de gevel(s) brandwerend uit te voeren. De ‘winst’ op dit aspect kan het grootst uitvallen bij hallen van 2.500 m2 of iets meer, waarbij de vuurbelasting kleiner of gelijk is aan 60 kg vurenhout per m2. Als het verschil tussen de gemiddelde en de maatgevende vuurbelasting te groot is, dan geldt de verhoogde WBDBO-eis uitsluitend voor de geveldelen in de buurt van de concentratie van vuurlast.

In de NEN 6060 zijn de maatregelpakketten voor veilig vluchten uit de Handreiking grote brandcompartimenten overgenomen. Toegevoegd is een algemeen maatregelpakket geboden waarin rekenmethoden voor rook-vultijd en ontruimingstijd zijn gecombineerd.

Op het ontwerp van de norm is commentaar in te dienen tót 1 januari 2014.

  • Info en bestellen: www.nen.nl
  •   Foto: bedrijfsgebouw Pas Reform, Doetinchem (Fas Keuzenkamp).

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey