Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Brandveilige stal? Dat kan.

3 september 2015

Per wijziging van het Bouwbesluit, in april 2014, gelden wettelijke eisen voor de brandveiligheid van veestallen ofwel: ‘lichte industriefuncties voor het bedrijfsmatig houden van dieren.’ Desondanks is de brandveiligheid van deze stallen voor (soms aanzienlijke) verbetering vatbaar, zo blijkt ook uit recente stalbranden. Een veelvoorkomende oorzaak is kortsluiting, als gevolg van toepassing van onveilige apparatuur en/of onoordeelkundig installeren. Daarnaast blijken brandgevaarlijke werkzaamheden (zoals lassen en slijpen) en het gebruik van open verwarmingssystemen (bijvoorbeeld gas- of hetelucht-heaters om de vleeskuikens warm te houden) dikwijls de opmaat naar brand. Om veehouders te ondersteunen bij het brandveilig(er) maken van hun stal zijn nu in de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) een twintigtal brandveiligheidsmaatregelen opgenomen. De maatregelen zijn deels bedoeld om het ontstaan van brand te voorkomen, een andere deel is gericht op het voorkomen en beperken van de uitbreiding van brand.

De maatregelen zijn inzetbaar bij bestaande én nieuwe stallen. In geval van nieuwbouw biedt de MDV de veehouder al in de vroegste ontwerpfase houvast bij brandveilige afwegingen en keuzes. Zo is ’t veelal veiliger om voer en strooisel of machines in een apart compartiment onder te brengen, separaat van de dierenverblijven. Uiteraard dient wel rekening te worden gehouden met branddoorslag en -overslag.

De brandveiligheidsmaatregelen zijn bestemd voor alle segmenten van de veehouderij. Voor bepaalde diercategorieën zijn enkele specifieke maatregelen verwerkt. Bij elke maatregel staan de voorwaarden voor uitvoering, waardoor op het betreffende onderdeel punten te verdienen zijn. Deze punten tellen mee voor het certificaat Maatlat Duurzame Veehouderij. De veehouder krijgt dit certificaat als de stal voldoet aan strenge (duurzaamheids)eisen op de thema’s: ammoniakemissie, energie, fijnstof, bedrijf&omgeving, diergezondheid, dierenwelzijn en brandveiligheid. Op elk thema moet een minimaal aantal punten worden gehaald. Of de stal inderdaad aan de eisen voldoet, wordt gecontroleerd aan de hand van het (definitieve) stalontwerp en na ingebruikname.

Het certificatiesysteem bestaat sinds 2007. Tot en met 2013 zijn in totaal 3.066 certificaten verstrekt aan bestaande veestallen en 973 aan stallen in aanbouw. Het certificaat geeft de veehouder toegang tot de fiscale regelingen MIA en Vamil. Eigenaren van gecertificeerde melkveestallen kunnen bovendien deelnemen in de Regeling Groenprojecten. De Maatlat wordt jaarlijks door beheerder SMK geëvalueerd en waar nodig herzien.

  • www.maatlatduurzameveehouderij.nl
  • Ook zo’n informatieve hulpverlener op het gebied van brandveilige veestallen is www.checklistbrand.nl. Deze website met vragenlijst voor de veehouder werd eind vorig jaar gelanceerd door het Verbond van Verzekeraars in samenwerking met Brandweer Nederland, VNO/NCW en MKB-Nederland.
  • Foto: Pluimveestal Neplenbroek, Raalte; FH Loohuis BV.

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey