Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Actua

Kennis van brandveiligheid van staal- en staal-betonconstructies in drie middag/avonden

17 maart 2016

Natuurlijk is brandveiligheid één van de aspecten van het constructief ontwerpen. Maar wel een belangrijke, die bij de ontwerpende disciplines vraagt om kennis en kunde van het verwante vakgebied van de brandveiligheid. Juist bij de keuze van staal- of staal-beton voor de (hoofd)draagconstructie of scheidingsconstructie van een gebouw is van het belang dat de ontwerper en de constructeur weet wat de precieze eisen zijn, welke oplossingen voorhanden zijn en welke oplossingen in het onderhanden project de vereiste brandwerendheid bieden tegen een zo aantrekkelijk mogelijk prijskaartje en in samenhang met de installatietechnische en organisatorische brandveiligheidsmaatregelen. En, niet in de laatste plaats, dient de constructeur de verkozen oplossingen rekentechnisch afdoende te onderbouwen.
Al deze onderwerpen krijgen een intensieve en tegelijkertijd praktijkgerichte behandeling tijdens de driedaagse cursus Brand en brandveiligheid van staal- en staal-betonconstructies in Utrecht.

De cursus trapt af met een middag-/avondbijeenkomst op 7 april a.s. over brandveiligheidsconcepten, eisen en oplossingen voor een- en meerlaagse utiliteitsgebouwen en de beginselen van Fire Safety Engineering (FSE). Tijdens de tweede sessie op 21 april wordt verder gegaan met de praktische toepassing van FSE aan de hand van recente projecten en cases en wordt het berekenen van de brandwerendheid van staalconstructies volgens EN 1993-1-2 belicht. Hierbij worden diverse, handige ontwerp- en rekentools gedemonstreerd, zoals OZONE (een rekenmodel voor het bepalen van de temperatuurontwikkeling bij natuurlijke brand en van de thermische respons van de staalconstructie) en Difisek-CaPaFi (een Excel-programma voor het berekenen van de opwarming van staalconstructiedelen van parkeergarages tijdens brand).

Het afsluitende cursusdeel op 28 april staat geheel in het teken van staal-beton. Tijdens deze derde middag-/avond wordt onder meer het fenomeen van membraanwerking bij staalplaat-betonvloeren tijdens brand uit de doeken gedaan en hoe dit verschijnsel mogelijk bespaart op brandwerende voorzieningen van een deel van de stalen vloerliggers. Daarbij gaat een demonstratie van het computerprogramma MACS+. Deze tool berekent de brandwerendheid van een staalplaat-betonvloer op grond van het gedrag van de gehéle vloerconstructie tijdens brand, rekening houdend met de membraanwerking.

De kosten van deelname aan de cursus bedragen € 1.195 voor leden van Bouwen met Staal en € 1.395 voor overige belangstellenden. De kennisoverdracht tijdens de drie middag/avonden gaat vergezeld van voedzame maaltijden, de Eurocode-boeken Brand en Staal-beton van Bouwen met Staal én de syllabus met powerpointsheets van de docenten Rob Stark (IMd Raadgevende Ingenieurs), Tim van der Waart (Efectis Nederland) en Ralph Hamerlinck (Bouwen met Staal).

  • Het programma, aanvullende deelname-info en het aanmeldingsformulier vindt u op www.bouwenmetstaal.nl
  • Foto's: staalplaat-betonvloeren in Theater De Stoep, Spijkenisse (UN Studio, foto vloer: Prince Cladding).