Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Actua


CO2-sensoren 'ruiken' brand

21 juni 2012

Een brand in een gebouw is snel en nauwkeurig te detecteren met CO2-sensoren, zo hebben onderzoekers en studenten aan de Saxion Hogeschool vastgesteld tijdens hun onderzoeksproject Wireless Sensortechnologie bij Calamiteiten. CO2-sensoren worden normaliter uitsluitend ingezet voor het bewaken van de luchtkwaliteit. In hun nieuwe functie kunnen deze sensoren een brand al in een vroeg stadium precies lokaliseren, waardoor het brandalarm in het gebouw eerder af kan gaan en de doormelding naar de brandweer eerder plaatsvindt. Dat de sensoren bruikbaar zijn voor branddetectie, zit ‘m in het (bekende) gegeven dat bij een ontwikkelde brand CO2 vrijkomt en bij een smeulende brand CO.

Om de werking en betrouwbaarheid van de sensoren en het bijbehorende draadloze netwerk te testen, zijn enkele geslaagde experimenten uitgevoerd bij TRONED in Enschede. De tests werden afgenomen tijdens een brand in een grote loods, onder geconditioneerde omstandigheden. Een tweede serie tests moet uitwijzen hoe het systeem functioneert bij brand in de open lucht. Hierbij zullen meerdere meetscenario’s worden gehanteerd, alsook andere typen sensoren. ‘Ik denk hierbij aan een ‘digitale neus’, een sensor die getraind is om de brand te ruiken’, zegt Henk van Leeuwen, lector Ambient Intelligence en eindverantwoordelijke voor het onderzoeksproject.

Binnenkort geeft Saxion samen met de hogescholen Fontys en Avans een vervolg aan het onderzoek: het bepalen van de locatie van reddingswerkers in een brandend gebouw met behulp van sensortechnologie. Mede daarom heeft het onderzoek zijn participanten in de veiligheidsregio’s Twente, Noord- en Oost-Gelderland en Gelderland Midden.

  • De onderzoeksresultaten zijn gepresenteerd tijdens een Saxion-symposium, 22 mei jl., en in boekvorm vastgelegd. De digitale versie van de publicatie is hier te downloaden.