Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Vernieuwde richtsnoeren voor ontruimingsplannen

30 oktober 2014

NEN introduceert het ontwerp van de NEN 8112 ‘Bedrijfsnoodorganisatie en bedrijfshulpverlening’. Deze nieuwe norm levert aanwijzingen voor het opstellen van ontruimingsplannen in gebouwen. Toepassing van deze richtsnoeren is van belang voor het goed functioneren van een ontruiming in geval van brand of andere calamiteiten of incidenten. Een ieder die met zo’n ontruiming is belast, vindt de taakomschrijving in deze norm. Voor de omschrijving van het ontruimingsproces, als onderdeel van de bedrijfshulpverlening, wordt verwezen naar NEN 4000.

Volgens de Arbowet is een bedrijf verplicht om een ontruimingsplan in huis te hebben. Bovendien vraagt het Gebruikersbesluit er om als in het gebouw een brandmeld- of ontruimingsinstallatie aanwezig is. Een ontruimingsplan kan eveneens nodig zijn bij aanvraag van een milieuvergunning.

Bij de norm is tevens een Toolkit Ontruimingsplan ontwikkeld, als praktische hulp bij het opstellen van een eigen ontruimingsplan, inclusief procedures van alarmeren, ontruimingsoefeningen en de taken en verantwoordelijkheden van de BHV-organisatie. De Toolkit biedt daartoe onder meer een plan-sjabloon, voorbeeld-plattegronden en voorbeeld-instructiekaarten. Daarnaast zijn de NEN 8112 en de verwante NEN 4000 en NEN 1414 opgenomen.

De nieuwe NEN 8112 wordt naar verwachting in het eerste halfjaar van 2015 gepubliceerd en vervangt dan de voorgaande versie uit 2010. Commentaar op het normontwerp is mogelijk tot 1 november a.s.

  • Voor meer informatie, preview en bestellen van de NEN 8112:2014, klik hier
  • De Toolkit Ontruimingsplan is te vinden op: www.nen.nl/ontruimingsplan
  • Foto: NUfoto (ontruiming zorgcentrum Nieuwegein na brand, 30 oktober 2014).
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey