Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Avondseminar in het teken van brandwerende verf en brandcompartimenten

29 november 2013

Voor architecten, constructeurs en medewerkers van bouwtoezicht en brandweer organiseert Bouwen met Staal aankomende woensdag 4 december in het Rotterdamse Congrescentrum Engels het avondseminar 'Brandveilig bouwen met staal'. Brandcompartimenten en brandwerende verf zijn de seminarthema's. Daar is ook alle actuele aanleiding toe.

Brandwerende verf (opschuimende coating) vindt steeds meer de weg naar de (staal)bouwpraktijk. Maar de juiste keuze van het verfsysteem, de applicatie en de beoordeling van het eindresultaat blijven belangrijke aandachtspunten voor de ontwerper, bouwer en toetser. De keuze van brandwerende-verfproducten wordt in toenemende mate ondersteund via vrijwillige CE-markering door leveranciers. Zodra een geharmoniseerde Europese norm voor brandwerende verf beschikbaar is (naar verwachting over twee jaar), is CE-markering met prestatieverklaring verplicht, volgens de nieuwe Verordening Bouwproducten die sinds 1 juli 2013 binnen de EG van kracht is.

Ook in brandcompartimentering staan de ontwikkelingen niet stil. Zo zijn voor het compartimenteren van hallen en bedrijfsgebouwen (‘industriefuncties’) de regels in het Bouwbesluit 2012 versoepeld. Vaak zijn grotere compartimenten toegestaan zonder (hogere) wbdbo-eisen. Ook verschijnt begin volgend jaar de NEN 6060. Deze nieuwe bepalingsmethode laat (onder voorwaarden) ruimere compartimenten en langere vluchtafstanden toelaat dan tot nu toe gebruikelijk.

De voordrachten over brandcompartimentering worden verzorgd door Ralph Hamerlinck (brandveiligheidsadviseur bij Bouwen met Staal en Adviesbureau Hamerlinck) en Klaas Jan de Boer (brandveiligheidsadviseur bij Oranjewoud en rapporteur NEN 6060). Tim van der Waart van Gulik (projectleider Fire Engineering bij Efectis Nederland) en Niels Oudenaarden (projectmanager bij Oskomera) nemen brandwerende verf voor hun rekening. Elk lezingenpaar wordt afgesloten met een plenaire discussie, onder aanvoering van seminarvoorzitter Rob Stark (IMd Raadgevende Ingenieurs en voorzitter TC3 Brandveiligheid).

  • Deelname aan het seminar is gratis. Het aanmeldingsformulier en programma vindt u op www.bouwenmetstaal.nl
  • Foto’s: li., foto: Bonke & Zn; re.: hal Venco Campus, Eersel (Van Lierop Cuypers Spierings architecten, foto: Thermoflor).
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey