Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Masterclass private kwaliteitsborging bouw

14 oktober 2014

Onder aanvoering van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de kwartiermakers van het IBK (Instituut voor Bouwkwaliteit) wordt momenteel druk gewerkt aan een grondige herziening van het stelsel voor het bouwtoezicht in ons land. Inzet van de ingreep is dat vanaf 2015 private partijen bouwplannen gaan toetsen aan het Bouwbesluit. Gemeenten blijven verantwoordelijk voor het afgeven van vergunningen en de handhaving. Hiermee wordt een andere manier van kwaliteitsborging geïntroduceerd, met als tweeledig einddoel: beter functionerende gebouwen én een betere bescherming van opdrachtgevers en gebruikers van gebouwen tegen fouten en onvolkomenheden tijdens de bouw.

Deze private kwaliteitsborging vraagt om intensieve samenwerking tussen alle betrokkenen bij overheden en marktpartijen. Maar hoe geef je die samenwerking dan vorm en inhoud? Wie dragen straks functionele verantwoordelijkheid, wie de eindverantwoordelijkheid en hoe liggen de aansprakelijkheden? Ontstaan er meer óf andere risico’s en hoe dek je die af? Vragen die bij alle betrokkenen leven en voor alle betrokkenen van bruikbare respons worden voorzien tijdens de Royal Dutch Masterclass Private Kwaliteitsborging Bouw, maandag 17 november a.s. in Theater en Congrescentrum Gooiland in Hilversum.

Diverse organisaties die direct met bouwkwaliteit van doen hebben (waaronder Rijk, gemeentelijk bouwtoezicht, brandweer, bouwadviseurs, aannemers en installateurs) vaardigen hun deskundigen af om u te informeren en inspireren voor een adequate voorbereiding op het gewijzigde stelsel en uw (nieuwe) rol bij private kwaliteitsborging. Aan het woord komen Bart Dunsbergen (Ministerie van BZK), Gert-Jan van Leeuwen (kwartiermaker IBK), Wilco Ankersmit (VNG/Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland), Johan van der Graaf (Nieman), Harm van den Oever (Uneto-VNI), Bob Gieskens (Bouwend Nederland) en Joost Pothuis (Arcadis). Behalve luisteren kunt u ook reageren op de sprekers via het stemsysteem. Bouwinnovator Marjet Rutten treedt op als dagvoorzitter.

  • Deelnamen aan de dagvullende Masterclass kan voor € 295,00 per persoon, excl. btw maar incl. catering en het masterclass-verslag. Voor meer informatie, programma en aanmelden: royaldutchmasterclasses.com
  • Foto: Facility Management Magazine.
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey