Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Op safe met staal

17 april 2015

Deze week heeft Bouwen met Staal het rapport ‘Veilige waarden voor de kritieke staaltemperatuur bij ontwerp en aanbesteding’ uitgebracht. De publicatie is hier als PDF gratis op te halen. De publicatietitel dekt de 36 pagina’s dikke inhoud. Het rapport biedt overzichtelijke tabellen en grafieken met de veilige, minimale waarden van de kritieke temperatuur voor de basiscomponenten van de stalen (hoofd)draagconstructies van gebouwen: kolommen, liggers en trekstaven. Uit de figuren kan de constructeur snel en eenvoudig aflezen wat de ‘eigen’ brandwerendheid van een profiel is en welke laagdikte de eventuele brandwerende bescherming moet hebben. Deze brandwerende bescherming kan zijn een brandwerende beplating of -bespuiting of een brandwerende verf (opschuimende coating).
Ook geeft het rapport inzicht in de gevolgen van de keuze van bijvoorbeeld een lichter of zwaarder profiel of een hogere staalsoort van het profiel voor de kritieke staaltemperatuur en daarmee voor de laagdikte van de brandwerende bescherming.
Door de kritieke staaltemperaturen van de verkozen profielen op te nemen in het bestek, kunnen leveranciers van brandwerende materialen eenduidige offertes uitbrengen. Op hun beurt kunnen constructeurs, adviseurs of aannemers de offertes ook op gelijkwaardige gronden beoordelen.

Het rapport trapt af met een overzichtstabel met daarin de minimale kritieke staaltemperaturen van kolommen en liggers per gebruiksfunctie volgens het Bouwbesluit 2012 (zoals woon-, kantoor-, bijeenkomstfunctie). Bij liggers wordt onderscheid gemaakt tussen: statisch bepaald, statisch onbepaald, statisch bepaald en vierzijdig verhit, en statisch onbepaald en vierzijdig verhit. De kolommen zijn zowel exclusief als inclusief de in vele gevallen geldende kniklengteverkorting bij brand.

Bijlage A bevat de grafieken met de minimale kritieke staaltemperaturen voor kolommen in verdiepinggebouwen, wederom per gebruiksfunctie. Hierbij is uitgegaan van zes bouwlagen, een HEA 240-profiel in S355 en met een systeemlengte van 3,6 m. en zware verdiepingvloeren (permanente vloerbelasting: 6,0 kN/m2).

De grafieken in bijlage B geven de minimale kritieke staaltemperaturen voor kolommen bij variatie van ontwerpparameters, bijvoorbeeld een ándere gebouwhoogte, een lichtere verdiepingvloer, een alternatief profieltype of een andere staalsoort van het profiel. De grafieken gaan ervanuit dat het verdiepinggebouw een kantoorfunctie vervult.
Alle grafieken in deze bijlage zijn gebaseerd op grafiek 2 in bijlage A. Door een grafiek in B te vergelijken met grafiek A2 worden duidelijk wat het effect is op de kritieke staaltemperatuur bij een alternatieve ontwerpparameter.

In bijlage C zijn 18 grafieken uit A en B in tabellen vervat.

Alle kritieke staaltemperaturen in het rapport zijn minimale waarden, een soort ondergrenzen voor gegarandeerd brandveilige oplossingen. De waarden zijn bepaald aan de hand van de Eurocodes NEN-EN 1990 + Nationale Bijlage (voor de combinaties van de mechanische belastingen, de opgelegde belastingen en de combinatiefactoren), NEN-EN 1991-1-1 + NB (voor de thermische belasting) en NEN-EN 1993-1-2 + NB (voor de mechanische belasting).

Het rapport is samengesteld door Ralph Hamerlinck, brandveiligheidsadviseur bij Bouwen met Staal, op initiatief en met steun van de Technische Commissie Brandveiligheid van staalconstructies (TC 3) van Bouwen met Staal.

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey