Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Nieuw: eenduidige methode voor brandveilige staalconstructies met sprinklers

30 juni 2017

Het Bouwbesluit geeft de eisen voor de brandwerendheid van de (hoofd)draagconstructie van een gebouw. Die eis (het aantal minuten brandwerendheid tegen bezwijken) hangt af van de functie en de hoogte van het gebouw. Daarbij weegt de (voorgenomen) toepassing van een sprinklersysteem echter niet mee. Wie kiest voor een sprinklerinstallatie, doet een beroep op het gelijkwaardigheidsartikel 1.3 van het Bouwbesluit en legt de onderbouwing van de gelijkwaardige brandveiligheid, inclusief brandwerendheid van de constructie, voor aan het bevoegd gezag.

In veel praktijkgevallen wordt de toepassing van een sprinklersysteem gehonoreerd met een lagere brandwerendheidseis voor de draagconstructie. Dan wordt onderkend dat sprinklers bij brand de warmtebelasting op de constructie beperken, waardoor de constructie zonder (aanvullende) brandwerendheidsvoorzieningen lang genoeg in stand blijft. Maar in weer andere, vaak overeenkomstige cases blijft die beloning achterwege. In de Nederlandse projectpraktijk blijken zowel toetsers als adviseurs en andere projectpartners verschillend te denken over of, wanneer en onder welke voorwaarden zo’n reductie verantwoord is. Landelijke consensus is geboden.

Daarom introduceren Bouwen met Staal en de sectie Sprinklertechniek VEBON-NOVB de nieuwe richtlijn ‘Sprinklerinstallaties en brandwerendheid op bezwijken van staalconstructies’. De richtlijn biedt een even eenduidige als eenvoudige methode voor het bepalen van de brandwerendheidseis voor een stalen (hoofd)draagconstructie mét eventuele reductie van deze eis, als het gebouw is toegerust met een sprinklerinstallatie.

De richtlijn is bestemd voor nieuwbouw, waarbij de gevolgen van eventueel bezwijken van de constructie beperkt blijven. Dat zijn gebouwen in de gevolgklasse CC1 of CC2 van NEN-EN 1090. CC3-gebouwen (bijvoorbeeld grote openbare gebouwen of hoogbouw boven 70 m) en woningen vallen buiten het toepassingsgebied.

DGMR Bouw en Efectis Nederland hebben de richtlijn samengesteld. Daarbij heeft Brandweer Nederland medewerking verleend.

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey